Advokatfirmaet Carlberg

Advokatfirmaet tilbyr allsidig juridisk bistand samt prosedyreoppdrag.

Juridisk kompetanse

Firmaet driver allsidig juridisk bistand innenfor de fleste felter. For en oversikt over hvilke felt vi arbeider med, trykk på ikonet.

Les mer ...

Eiendom

Salg av fast eiendom gjør vi via vårt eiendomsmeglerselskap Elite Eiendomsmegling AS. Vi er en del av Eiendomsadvokatene.

Oppdragsvilkår og Personvernerklæring

Her finner du våre vilkår, ved spørsmål om dette kan du ta kontakt med oss pr. telefon eller e-post. Trykk "les mer" for åpne liste over vilkår.

Les mer ...

Om Advokatfirmaet Carlberg

Om oss

Kontoret åpnet på Kløfta samtidig med åpningen av Romerikssenteret 1. september 1987.

Vi er i dag bestående av to advokater, og en advokatsekretær/eiendomsmedhjelper. 

Siden 1992 har vi også hatt kontor sentralt i Nannestad sentrum for å kunne møte våre klienter i kommunen.

Vi flyttet i 1994 fra Romerikssenteret til større og mer hensiktsmessige lokaler på bakkeplan i Trondheimsvegen 72 på Kløfta. Her holder vi til i en hyggelig eldre villa med gode parkeringsmuligheter og lett atkomst både med bil, tog og buss.

Advokat Bjørn Carlberg

Tlf: 40407601

E-post: bjorn@mail.1.carlberg.no.co

Les mer ...

Medhjelper/Sekretær Marianne Mellby Carlberg

Tlf: 40407602

E-post: marianne@mail.1.carlberg.no.co

Les mer ...

Advokat Ole Fredrik Westheim

Tlf: 93601431

E-post: ole@mail.1.carlberg.no.co

Les mer ...

Advokatfullmektig Trude Helberg

Tlf: 96004160

E-post: trude@mail.1.carlberg.no.co

Les mer ...

Vi tilbyr juridisk bistand innen forskjellige områder

Alminnelig praksis og prosedyre

Vi driver en allsidig praksis og bistår innen de fleste rettsområder. Vi påtar oss også prosedyreoppdrag og bringer saker inn for rettssystemet der vi mener det er grunn til det.

Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidskonflikter. Utover dette, bistår vi med generell rådgivning, utarbeidelse av ansettelsesavtaler, fratredelsesavtaler, konkurranseklausuler, nedbemanning, oppsigelse og avskjed, samt virksomhetsoverdragelser. 

Arv og Testament

1.1.2021 trer det i kraft en ny arvelov. Den nye loven kan ha betydning for testamenter og avtaler som allerede er skrevet eller den kan medføre at du bør skrive nytt testament.

Barnevernrett

Vi representerer private parter i saker mot barnevernet og bistår med også i saker for Fylkesnemnda. Har du blitt utsatt for henvendelse fra barnevernet, ta kontakt med oss.

Dødsboskifte

Et dødsfall reiser mange spørsmål; 

Hva er best å gjøre? 

Hvordan fortas et dødsboskifte? 

Skal boet skiftes eller skal gjenlevende sitte i uskifte? 

Hva med særkullsbarn?

Les mer ...

Ekspropriasjon

Dersom du blir utsatt for ekspropriasjon til offentlige formål som veger mv. bistår vi i skjønnet som beregner hvor stor erstatning dere har krav på. 

Erstatningsrett

Erstatningsrett herunder yrkesskade og personskadeerstatning. Du kan ha krav på erstatning fra den som skader deg på en eller annen måte. Det være seg påkjørsel eller vold. Har du blitt utsatt for vold bistår vi med krav til voldsoffererstatningen.

Familierett

Familierett herunder separasjon/skilsmisse/skifte og særlig barnefordeling.

Fremtidsfullmakt

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.  

Les mer ...

Fast eiendomsrett

Vi dekker alle rettsforhold knyttet til fast eiendom, som for eks.

- Jordskiftesaker

- Erstatningssaker etter kjøp og salg av fast eiendom

- Nabotvister

- Utbygging etter plan- og bygningsloven

- Vegrett

- Konsesjon

- Grunnerverv

Avtale- og kontraktsrett

Vi har lang erfaring med å bistå privatpersoner og bedrifter innen kontraktshåndtering, herunder tvisteløsning for domstolene.  Våre advokater bistår med rådgivning ved tolkning av avtaler og kontrakter. Vi yter bistand knyttet til avtaleutforming og håndheving av kontraktsforpliktelser. 

Kontrakt og oppgjør

Vi påtar oss oppdrag med kontraktsinngåelse, tinglysing av skjøte og pantedokument samt det økonomiske oppgjøret mellom selger og kjøper.

Les mer ...

Samboeres rettsforhold

Det er mange fallgruver i et samboerskap. Kan jeg sitte i uskifte? Arver jeg noe dersom samboeren dør. Har det noen betydning om vi har felles barn? Våre advokater besitter god kompetanse og erfaring, og kan gi kvalifiserte råd knyttet til samboerforhold. 

Psykisk helsevern

Kontoret tar oppdrag fra tvangsinnlagte i psykisk helsevern.

Les mer ...

Våre priser

Les mer ...

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi ta kontakt med deg iløpet av kort tid

63 98 02 30
Trondheimsveien 72, 2040 KLØFTA
Orgnr 971 269 006 MVA
Medlem av Den Norske Advokatforening
Medlem av Den Norske Advokatforening

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Medlem av Den Norske Advokatforening

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Eiendomsadvokatene MNA
Eiendomsadvokatene MNA

Eiendomsadvokatene MNA